Inexor
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Friends Macros Pages
Enumerations | Functions
SDL2Keyboard.hpp File Reference
#include <SDL.h>
#include <include/cef_base.h>
#include <stdint.h>
#include "SDL_keycode.h"

Go to the source code of this file.

Enumerations

enum  {
  JSK_BACKSPACE = 8, JSK_TAB = 9, JSK_NUM5_SECOND = 12, JSK_ENTER = 13,
  JSK_SHIFT = 16, JSK_CTRL = 17, JSK_LEFT_ALT = 18, JSK_PAUSE = 19,
  JSK_CAPS_LOCK = 20, JSK_ESCAPE = 27, JSK_SPACE = 32, JSK_PAGE_UP = 33,
  JSK_PAGE_DOWN = 34, JSK_END = 35, JSK_HOME = 36, JSK_LEFT_ARROW = 37,
  JSK_UP_ARROW = 38, JSK_RIGHT_ARROW = 39, JSK_DOWN_ARROW = 40, JSK_INSERT = 45,
  JSK_DELETE = 46, JSK_0 = 48, JSK_1 = 49, JSK_2 = 50,
  JSK_3 = 51, JSK_4 = 52, JSK_5 = 53, JSK_6 = 54,
  JSK_7 = 55, JSK_8 = 56, JSK_9 = 57, JSK_A = 65,
  JSK_B = 66, JSK_C = 67, JSK_D = 68, JSK_E = 69,
  JSK_F = 70, JSK_G = 71, JSK_H = 72, JSK_I = 73,
  JSK_J = 74, JSK_K = 75, JSK_L = 76, JSK_M = 77,
  JSK_N = 78, JSK_O = 79, JSK_P = 80, JSK_Q = 81,
  JSK_R = 82, JSK_S = 83, JSK_T = 84, JSK_U = 85,
  JSK_V = 86, JSK_W = 87, JSK_X = 88, JSK_Y = 89,
  JSK_Z = 90, JSK_LEFT_WIN = 91, JSK_RIGHT_WIN = 92, JSK_SELECT = 93,
  JSK_NUM_0 = 96, JSK_NUM_1 = 97, JSK_NUM_2 = 98, JSK_NUM_3 = 99,
  JSK_NUM_4 = 100, JSK_NUM_5 = 101, JSK_NUM_6 = 102, JSK_NUM_7 = 103,
  JSK_NUM_8 = 104, JSK_NUM_9 = 105, JSK_MULTIPLY = 106, JSK_ADD = 107,
  JSK_NUM_DECIMAL_COMMA = 108, JSK_SUBTRACT = 109, JSK_DECIMAL_POINT = 110, JSK_DIVIDE = 111,
  JSK_F1 = 112, JSK_F2 = 113, JSK_F3 = 114, JSK_F4 = 115,
  JSK_F5 = 116, JSK_F6 = 117, JSK_F7 = 118, JSK_F8 = 119,
  JSK_F9 = 120, JSK_F10 = 121, JSK_F11 = 122, JSK_F12 = 123,
  JSC_BRACE_LEFT = 123, JSC_PIPE = 124, JSC_BRACE_RIGHT = 125, JSC_TILDE = 126,
  JSC_DELETE = 127, JSK_NUM_LOCK = 144, JSK_SCROLL_LOCK = 145, JSK_SEMI_COLON = 186,
  JSK_EQUAL_SIGN = 187, JSK_COMMA = 188, JSK_DASH = 189, JSK_PERIOD = 190,
  JSK_FORWARD_SLASH = 191, JSK_GRAVE_ACCENT = 192, JSK_OPEN_BRACKET = 219, JSK_BACK_SLASH = 220,
  JSK_CLOSE_BRACKET = 221, JSK_SINGLE_QUOTE = 222, JSK_RIGHT_ALT = 225, JSC_DOUBLE_QUOTE = 34,
  JSC_HASH = 35, JSC_DOLLAR = 36, JSC_PERCENT = 37, JSC_AMPERSAND = 38,
  JSC_SINGLE_QUOTE = 39, JSC_PARENTHESES_LEFT = 40, JSC_PARENTHESES_RIGHT = 41, JSC_ASTERISK = 42,
  JSC_NUM_MULTIPLY = 42, JSC_PLUS = 43, JSC_NUM_ADD = 43, JSC_COMMA = 44,
  JSC_SUBTRACT = 45, JSC_NUM_SUBTRACT = 45, JSC_SLASH = 47, JSC_NUM_DIVIDE = 47,
  JSC_SEMI_COLON = 59, JSC_EXCLAIM = 33, JSC_EQUAL = 61, JSC_QUESTION = 63,
  JSC_BRACKET_LEFT = 91, JSC_BACK_SLASH = 92, JSC_BRACKET_RIGHT = 93, JSC_UNDERSCORE = 95
}
 Javascript key codes. More...
 

Functions

int getKeyboardModifiers (uint16_t const mod)
 
uint16_t convertSDLtoJSKeyCode (SDL_Keycode sdl_keycode, bool shift=false, bool numlock=false)
 

Enumeration Type Documentation

anonymous enum

Javascript key codes.

Enumerator
JSK_BACKSPACE 
JSK_TAB 
JSK_NUM5_SECOND 
JSK_ENTER 
JSK_SHIFT 
JSK_CTRL 
JSK_LEFT_ALT 
JSK_PAUSE 
JSK_CAPS_LOCK 
JSK_ESCAPE 
JSK_SPACE 
JSK_PAGE_UP 
JSK_PAGE_DOWN 
JSK_END 
JSK_HOME 
JSK_LEFT_ARROW 
JSK_UP_ARROW 
JSK_RIGHT_ARROW 
JSK_DOWN_ARROW 
JSK_INSERT 
JSK_DELETE 
JSK_0 
JSK_1 
JSK_2 
JSK_3 
JSK_4 
JSK_5 
JSK_6 
JSK_7 
JSK_8 
JSK_9 
JSK_A 
JSK_B 
JSK_C 
JSK_D 
JSK_E 
JSK_F 
JSK_G 
JSK_H 
JSK_I 
JSK_J 
JSK_K 
JSK_L 
JSK_M 
JSK_N 
JSK_O 
JSK_P 
JSK_Q 
JSK_R 
JSK_S 
JSK_T 
JSK_U 
JSK_V 
JSK_W 
JSK_X 
JSK_Y 
JSK_Z 
JSK_LEFT_WIN 
JSK_RIGHT_WIN 
JSK_SELECT 
JSK_NUM_0 
JSK_NUM_1 
JSK_NUM_2 
JSK_NUM_3 
JSK_NUM_4 
JSK_NUM_5 
JSK_NUM_6 
JSK_NUM_7 
JSK_NUM_8 
JSK_NUM_9 
JSK_MULTIPLY 
JSK_ADD 
JSK_NUM_DECIMAL_COMMA 
JSK_SUBTRACT 
JSK_DECIMAL_POINT 
JSK_DIVIDE 
JSK_F1 
JSK_F2 
JSK_F3 
JSK_F4 
JSK_F5 
JSK_F6 
JSK_F7 
JSK_F8 
JSK_F9 
JSK_F10 
JSK_F11 
JSK_F12 
JSC_BRACE_LEFT 
JSC_PIPE 
JSC_BRACE_RIGHT 
JSC_TILDE 
JSC_DELETE 
JSK_NUM_LOCK 
JSK_SCROLL_LOCK 
JSK_SEMI_COLON 
JSK_EQUAL_SIGN 
JSK_COMMA 
JSK_DASH 
JSK_PERIOD 
JSK_FORWARD_SLASH 
JSK_GRAVE_ACCENT 
JSK_OPEN_BRACKET 
JSK_BACK_SLASH 
JSK_CLOSE_BRACKET 
JSK_SINGLE_QUOTE 
JSK_RIGHT_ALT 
JSC_DOUBLE_QUOTE 
JSC_HASH 
JSC_DOLLAR 
JSC_PERCENT 
JSC_AMPERSAND 
JSC_SINGLE_QUOTE 
JSC_PARENTHESES_LEFT 
JSC_PARENTHESES_RIGHT 
JSC_ASTERISK 
JSC_NUM_MULTIPLY 
JSC_PLUS 
JSC_NUM_ADD 
JSC_COMMA 
JSC_SUBTRACT 
JSC_NUM_SUBTRACT 
JSC_SLASH 
JSC_NUM_DIVIDE 
JSC_SEMI_COLON 
JSC_EXCLAIM 
JSC_EQUAL 
JSC_QUESTION 
JSC_BRACKET_LEFT 
JSC_BACK_SLASH 
JSC_BRACKET_RIGHT 
JSC_UNDERSCORE 

Function Documentation

uint16_t convertSDLtoJSKeyCode ( SDL_Keycode  sdl_keycode,
bool  shift = false,
bool  numlock = false 
)
int getKeyboardModifiers ( uint16_t const  mod)